Groep 505

Brieven schrijven

Brieven schrijven is één van de belangrijkste manieren waarop mensen namens Amnesty International protesteren tegen mensenrechtenschendingen overal ter wereld.

Je spreekt met je brief regeringen en autoriteiten aan op hun plicht mensenrechten te beschermen en roept oppositiebewegingen op het internationaal humanitair recht te respecteren. Door te schrijven naar degenen die voor schendingen verantwoordelijk zijn, laat je zien dat je weet wat er aan de hand is, roep je hen ter verantwoording en zet je hen onder druk iets te doen.

De voornaamste reden om te schrijven is de wens schendingen van mensenrechten te stoppen. Door te schrijven laat je zien dat mensenrechten geen grenzen hebben. Brieven van mensen uit verschillende landen, met verschillende achtergronden, politieke voorkeuren, beroepen etc. maken het autoriteiten moeilijk kritiek op hun optreden te negeren. Je kunt ook schrijven naar slachtoffers of hun familie om hen een steun in de rug te geven en hen te laten weten dat zij niet worden vergeten.

Mensen die individueel schrijven, of met huisgenoten en vrienden, noemen we thuisschrijvers. Zij kunnen schrijfacties vinden via de website van Amnesty Nederland. Je kunt je ook aanmelden voor de schrijfacties, zodat je iedere maand een e-mail ontvangt met daarin drie tot vijf schrijfacties.

Daarnaast is er een schrijfgroep die maandelijks bijeenkomt in de LocHal om gezamenlijk brieven te schrijven. Informatie is verkrijgbaar bij Frank Blous.

 

Brieven schrijven