Groep 505

Waarom is brieven schrijven zo belangrijk?

De voornaamste reden is dat de brieven echt effect hebben. Door middel van brieven spreken wij onder meer presidenten, ministers, gevangenis-directeuren en rechters persoonlijk aan. Wij wijzen hen erop dat degenen die zij als misdadigers beschouwen voor hun goede recht zijn opgekomen. Wij herinneren hen aan internationale afspraken over de mensenrechten die zij schenden. Dit betreft fundamentele rechten die ieder mens heeft, zoals bijvoorbeeld het recht niet gemarteld te worden.

Veel autoriteiten vinden het erg vervelend wanneer in het buitenland bekend is hoe slecht het met de mensenrechten in hun land gesteld is, omdat ieder land graag een positieve indruk wil maken. Het krijgen van veel brieven maakt duidelijk dat hun afkeurenswaardige optreden geen geheim blijft. De brief aan de ambassade zet kracht bij omdat de ambassadeur vaak gevraagd wordt naar de publieke opinie hier over het betreffende land.

Eén op de drie gevangenen wordt vrijgelaten of beter behandeld. Amnesty International weet nooit zeker of dit (alleen) ten gevolge is van de brieven die voor hen geschreven zijn maar vrijgelaten gewetensgevangenen verklaren soms wel dat ze opeens beter behandeld werden, of contact met de buitenwereld mochten hebben, terwijl er voor hen geschreven werd.

De thuisschrijvers (mensen die individueel schrijven) voor Amnesty kunnen schrijfacties vinden via de website van Amnesty Nederland. Je kunt je ook aanmelden voor de schrijfacties, zodat je iedere maand een e-mail ontvangt met daarin drie tot vijf schrijfacties.

Niemand is verplicht de brieven letterlijk over te schrijven. Wie de gebruikte taal (meestal Engels) voldoende beheerst, kan zelf aan de hand van de gegeven achtergrondinformatie een eigen brief opstellen. Meer hulp daarbij vind je in het Handboek Brieven, dat desgewenst is op te vragen bij Amnesty International of een werkgroep.

Brieven die beleefd, beargumenteerd, zakelijk en toch ook persoonlijk zijn, maken indruk. Persoonlijk wil hier zeggen: handgeschreven. Als je liever werkt op een typemachine of een computer kan dat natuurlijk ook. Het is in ieder geval niet nodig dat iedereen zelf een tekst opstelt: het feit dat iemand de tijd en moeite neemt zelf een brief te schrijven, laat wel zien dat het lot van een onbekend persoon hem of haar ter harte gaat.

Je kunt voor het schrijven van de brieven het best gebruik maken van eigen briefpapier en enveloppen. De mogelijkheid van luchtpostvellen (die zijn goedkoper) geniet geen voorkeur omdat deze vaak moeilijk te openen zijn. Voor de brief aan de ambassade kun je gewoon briefpapier en een envelop gebruiken. Bij elke voorbeeldbrief staat vermeld aan wie die brief gericht kan worden en wat het adres is.

Je kunt het eigen adres in de brief en/of op de envelop vermelden, zodat men terug kan schrijven. Je hoeft niet bang te zijn voor moeilijkheden met de regering van het land waarnaar je schrijft of dat je dat land niet meer zonder problemen zou kunnen bezoeken.

Reacties op brieven komen voor. Meestal zijn dat keurige, zakelijke brieven, waarin wordt geprobeerd de gebruikte argumenten te weerleggen, maar waarin niets wordt verweten. Soms staan hierin nieuwe feiten, die ook bij Amnesty International nog niet bekend zijn. Daarom vragen wij iedereen, die een reactie ontvangt, deze brief of een kopie ervan door te sturen naar het secretariaat in Amsterdam. In Amsterdam worden de reacties centraal verzameld en geverifieerd, waarna eventueel opnieuw actie kan worden ondernomen.