Groep 505

Burgemeester Weterings: “Mensen een hart onder de riem steken”

Write for Rights in Tilburg levert honderden brieven tegen onrecht op

Op 10 december, de internationale Dag voor de Rechten van de Mens, bleek opnieuw dat veel Tilburgers het opnemen voor de mensenrechten overal ter wereld. Tijdens de brievenschrijfactie Write for Rights van Amnesty International, in de LocHal en in boekhandel Gianotten Mutsaers, werden door vele betrokken burgers in totaal 198 brieven geschreven aan regimes die fundamentele rechten van hun burgers schenden, en 80 groetenkaarten om de getroffenen een hart onder de riem te steken. De brieven die door mensen thuis zijn geschreven moeten hierbij nog worden opgeteld. Vanuit heel Nederland worden jaarlijks honderdduizenden brieven en kaarten verzonden, en die zijn van grote waarde.

 

Zoals ook in voorgaande jaren kwam de Tilburgse burgemeester Theo Weterings zaterdag zijn solidariteit met slachtoffers van mensenrechtenschending betuigen. Wat beweegt hem?
Ik vind het heel belangrijk dat we ons realiseren dat de vrijheden en ook de integere rechtspraak die we in Nederland hebben lang niet in alle landen op deze wereldbol vanzelfsprekend zijn. Het is goed om even te denken aan mensen die elders in de wereld in een cel zitten onder omstandigheden die je je eigenlijk niet kunt voorstellen, en te proberen die mensen een hart onder de riem te steken met een kaart of brief, da’s heel belangrijk. Er zijn helaas veel mensen die opgesloten zitten en van hun autoriteiten weinig of geen contacten mogen hebben, die kunnen via Amnesty toch bereikt worden en een menselijk contact met de buitenwereld krijgen. Ik zou iedereen willen oproepen dit te ondersteunen en dat kan al door jaarlijks een uurtje te komen meeschrijven.

 

Het gaat om gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden, vastzitten of gemarteld worden alleen om hun mening of geweldloze protest tegen misstanden in hun land. De stapels brieven en kaarten vanuit de hele wereld hebben effect want burgers voelen zich erdoor gesteund en gevangenen komen vrij. Dit jaar waren de schrijfacties gericht op mensenrechtenschendingen in tien landen, van Cuba tot Iran. Via de brieven worden de betreffende regeringen opgeroepen de rechten van hun burgers te respecteren. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze acties werken. De groetenkaarten zijn een steunbetuiging aan de slachtoffers zelf, en zij putten daaruit de kracht om hun strijd voor gerechtigheid vol te houden.
 

Write for Rights in de LocHal