Groep 505

13.036 euro voor Amnesty International

De collecte van Amnesty International, die van 10 tot en met 16 maart 2019 plaatsvond in Tilburg, heeft € 13.036 opgebracht. 135 vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

 

Opbrengst van onschatbare waarde

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.

 

 

Het belang van de collecte

Met het geld dat tijdens de collecte werd opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld om mensen vrij te krijgen die gevangen zitten vanwege verzonnen aanklachten. Mensen als Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij zat zes jaar vast op de valse beschuldiging van drugsbezit. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating en tijdens Write for Rights 2014 werd er massaal voor hem geschreven. In maart 2018 kwam hij vrij.


Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Tilburgers schreven weer veel brieven voor gerechtigheid

Write for Rights op 10 december groot succes

Brieven schrijven op 10 december, internationale Dag van de Rechten van de Mens, is voor Amnesty International een jaarlijkse traditie. Overal ter wereld komt men samen om zich solidair te tonen met degenen die gebukt gaan onder mensenrechtenschendingen.

 

In Tilburg werd op maandag 10 december geschreven in Boekhandel Gianotten Mutsaers en in de Bibliotheek Wagnerplein. Vele tientallen mensen schreven hier groetenkaarten aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen en brieven aan de betreffende autoriteiten. Dit jaar is er geschreven voor acht vrouwen die in de verdrukking zitten in diverse landen zoals India, Marokko, Oekraine, Venezuela en Zuid-Afrika.

In totaal zijn er op de twee locaties 107 kaarten en 152 brieven geschreven. De Amnesty groep Tilburg heeft vervolgens de verzending verzorgd. Daarnaast schrijven veel mensen thuis via internet.
Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat gevangenen zich door de groetenkaarten gesteund voelen en dat de brieven de regeringen dwingen om mensen eerlijker te behandelen.

 

Dag van de rechten van de mens 2018

Thema: Recht op een goed leven

Van alle Europese landen weet de Nederlandse jeugd het minste van het bestaan van kinderrechten af. Dat is gek, want ook Nederlandse jongeren hebben veel te maken met mensenrechten. Denk aan de aantasting van hun vrijheid van meningsuiting of privacy via internet en social media, recht op scholing, onderdak en verzorging.

 

Jongeren van de Parochie Peerke Donders en van R-Newt zijn met het thema Recht op goed leven aan de slag gegaan en hebben door middel van een aantal workshops hun verhaal kunnen vertalen op een manier die bij hen past. Op maandagavond 10 december presenteren zij graag het resultaat aan u!

Kom kijken en luisteren naar de boeken die gemaakt zijn in samenwerking met Book to Be, de rapteksten die geschreven zijn met rapper Thomas van Vliet en de foto's die gemaakt zijn onder begeleiding van Paul Scheijmans. Bewonder de creatieve teksten door middel van handlettering onder begeleiding van Studio Droombeeld. En waan je in een spannend interactief fictie verhaal onder begeleiding van mediacoach Joep van der Weijden van de Bibliotheek Midden-Brabant.

 

Klik op de link om het programma voor deze avond te openen (PDF formaat).

Amnesty's schrijfactie Write for Rights op 10 december in Tilburg

De grootste jaarlijkse brievenschrijfactie ter wereld

Brieven schrijven is iets van vroeger. Dat zou je denken, maar elk jaar op 10 december – de internationale Dag van de Rechten van de Mens – komen overal ter wereld honderdduizenden mensen samen om brieven te schrijven en zich solidair te tonen met mensen die waar ook ter wereld gebukt gaan onder mensenrechtenschendingen.

 

Ook in Tilburg wordt op maandag 10 december volop geschreven:

 • 13.00 tot 17.00 uur in Boekhandel Gianotten Mutsaers, Emmapassage 17
 • 18.00 tot 20.00 uur in Bibliotheek Tilburg Noord, Wagnerplein 4

Iedereen is welkom om aan de hand van voorbeeldteksten een brief of solidariteitskaart te schrijven, of om een petitie te ondertekenen. In een paar minuten tijd maak je het verschil tussen onrecht en gerechtigheid.

 

Oproepen tot gerechtigheid

Tijdens de schrijfactie Write for Rights (voorheen Schrijfmarathon) worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen, of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. We schrijven naar de autoriteiten die hier verantwoordelijk voor zijn, om hen te vragen om vrijlating van gevangenen en om gerechtigheid. Hoe meer brieven, hoe groter die vuist tegen onrecht, hoe groter de druk op autoriteiten die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen.

 

Woorden van hoop en troost

Ook sturen we groetenkaarten aan de mensen die dit jaar centraal staan, zodat ze weten dat ze niet vergeten worden. In het verleden is gebleken dat gevangenen beter behandeld worden nadat zij groetenkaarten hebben ontvangen. We schrijven naar mensen om ze hoop en troost te geven, mensen die ten onrechte gevangen zitten in overvolle cellen, gemarteld zijn of gediscrimineerd worden.

 

Brieven schrijven werkt

Amnesty-oprichter Peter Benenson begon in 1961 met een simpele methode: het schrijven van brieven aan autoriteiten die mensen ten onrechte gevangenhouden. Een manier van actievoeren die nog steeds effectief is. Amnesty’s actiemethoden zijn met de tijd meegegaan. Maar de handgeschreven brief, de persoonlijke verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van een medemens: het werkt nog steeds. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. En het heeft effect: al vele activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri, beter bekend als Mahadine, vrij. De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt nadat hij de regering van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar economische wanbeleid. Hij had een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. ‘Ik wil mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie’, liet Mahadine weten.

 

5,5 miljoen berichten

In 2017 stuurden Amnesty-supporters – van schoolkinderen tot mensen in bejaardentehuizen – meer berichten dan ooit tevoren, van fraai geschreven brieven tot tekeningen en kaarten. Of ze zetten hun handtekening onder een petitie om onze oproep tot gerechtigheid kracht bij te zetten. Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werden in Nederland 150.000 brieven geschreven.

 

 Schrijvers in 2017

Veel brieven geschreven voor Amnesty in Tilburg

Tilburgers hechten veel waarde aan de naleving van mensenrechten overal ter wereld. Dat werd afgelopen zaterdag, 10 december, wel duidelijk. Op de jaarlijkse internationale Dag voor de Rechten van de Mens trok de Schrijfmarathon van Amnesty International een recordaantal belangstellenden. In de openbare bibliotheken Heyhoef en Wagnerplein en in boekhandel Gianotten Mutsaers zijn in totaal 246 brieven en 166 groetenkaarten geschreven.

 

De acties zijn gericht op mensenrechtenschendingen in tien landen, van Peru en Canada tot Malawi en Indonesië. Via de brieven worden de betreffende regeringen opgeroepen de rechten van hun burgers te respecteren. Afgelopen jaar is weer gebleken dat deze acties werken. De groetenkaarten zijn een steunbetuiging aan de slachtoffers zelf.

 

Onder de vele Tilburgers die in boekhandel Gianotten Mutsaers hun solidariteit met slachtoffers van mensenrechtenschendingen kwamen betuigen was ook burgemeester Noordanus. (foto door Jessica Schoenmakers)

Niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland is op 10 december geschreven ten bate van slachtoffers van politiek geweld, onrecht en onderdrukking. Het hele jaar door kan iedereen via e-mail en sms-acties opkomen voor de rechten van de mens waar ook ter wereld. Meer informatie is te vinden via de Actienieuwsbrief.

Schrijfavonden

Elke maand, meestal op de laatste dinsdag van de maand, komt de schrijfgroep bijeen in de LocHal, achter het station, om brieven te schrijven.

 

De laatste schrijfavonden van 2019 vinden plaats op:

 • Dinsdag 26 november
 • Dinsdag 17 december

In 2020 vinden de schrijfavonden plaats op:

 • Dinsdag 28 januari
 • Dinsdag 3 maart
 • Dinsdag 31 maart
 • Dinsdag 28 april
 • Dinsdag 26 mei
 • Dinsdag 30 juni
 • Dinsdag 29 september
 • Dinsdag 27 oktober
 • Dinsdag 24 november
 • Dinsdag 22 december

In juli en augustus vinden vanwege de vakantieperiode geen schrijfavonden plaats.


Het is niet nodig om je aan te melden voor een schrijfavond. Loop gewoon eens binnen. We starten om 20:00 uur.

 

Het adres:

 

De LocHal
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

Waarom is brieven schrijven zo belangrijk?

De voornaamste reden is dat de brieven echt effect hebben. Door middel van brieven spreken wij onder meer presidenten, ministers, gevangenis-directeuren en rechters persoonlijk aan. Wij wijzen hen erop dat degenen die zij als misdadigers beschouwen voor hun goede recht zijn opgekomen. Wij herinneren hen aan internationale afspraken over de mensenrechten die zij schenden. Dit betreft fundamentele rechten die ieder mens heeft, zoals bijvoorbeeld het recht niet gemarteld te worden.

Veel autoriteiten vinden het erg vervelend wanneer in het buitenland bekend is hoe slecht het met de mensenrechten in hun land gesteld is, omdat ieder land graag een positieve indruk wil maken. Het krijgen van veel brieven maakt duidelijk dat hun afkeurenswaardige optreden geen geheim blijft. De brief aan de ambassade zet kracht bij omdat de ambassadeur vaak gevraagd wordt naar de publieke opinie hier over het betreffende land.

Eén op de drie gevangenen wordt vrijgelaten of beter behandeld. Amnesty International weet nooit zeker of dit (alleen) ten gevolge is van de brieven die voor hen geschreven zijn maar vrijgelaten gewetensgevangenen verklaren soms wel dat ze opeens beter behandeld werden, of contact met de buitenwereld mochten hebben, terwijl er voor hen geschreven werd.

De thuisschrijvers (mensen die individueel schrijven) voor Amnesty in Tilburg en omgeving worden ondersteund door de Tilburgse Werkgroep. Zij ontvangen elke maand voorbeeldbrieven voor één of meer gevallen. Deze gegeven achtergrondinformatie en de voorbeeldbrieven worden van internet gehaald. Je kunt de informatie vinden op de site van Amnesty Nederland.

Niemand is verplicht de brieven letterlijk over te schrijven. Wie de gebruikte taal (meestal Engels) voldoende beheerst, kan zelf aan de hand van de gegeven achtergrondinformatie een eigen brief opstellen. Meer hulp daarbij vind je in het Handboek Brieven, dat desgewenst is op te vragen bij Amnesty International of een werkgroep.

Brieven die beleefd, beargumenteerd, zakelijk en toch ook persoonlijk zijn, maken indruk. Persoonlijk wil hier zeggen: handgeschreven. Als je liever werkt op een typemachine of een computer kan dat natuurlijk ook. Het is in ieder geval niet nodig dat iedereen zelf een tekst opstelt: het feit dat iemand de tijd en moeite neemt zelf een brief te schrijven, laat wel zien dat het lot van een onbekend persoon hem of haar ter harte gaat.

Je kunt voor het schrijven van de brieven het best gebruik maken van eigen briefpapier en enveloppen. De mogelijkheid van luchtpostvellen (die zijn goedkoper) geniet geen voorkeur omdat deze vaak moeilijk te openen zijn. Voor de brief aan de ambassade kun je gewoon briefpapier en een envelop gebruiken. Bij elke voorbeeldbrief staat vermeld aan wie die brief gericht kan worden en wat het adres is.

Je kunt het eigen adres in de brief en/of op de envelop vermelden, zodat men terug kan schrijven. Je hoeft niet bang te zijn voor moeilijkheden met de regering van het land waarnaar je schrijft of dat je dat land niet meer zonder problemen zou kunnen bezoeken.

Reacties op brieven komen voor. Meestal zijn dat keurige, zakelijke brieven, waarin wordt geprobeerd de gebruikte argumenten te weerleggen, maar waarin niets wordt verweten. Soms staan hierin nieuwe feiten, die ook bij Amnesty International nog niet bekend zijn. Daarom vragen wij iedereen, die een reactie ontvangt, deze brief of een kopie ervan door te sturen naar het secretariaat in Amsterdam. In Amsterdam worden de reacties centraal verzameld en geverifieerd, waarna eventueel opnieuw actie kan worden ondernomen. De coördinator thuisschrijvers zou eveneens graag een exemplaar krijgen.