Groep 505

Write for women rights

Op 8 maart is het Internationale Dag van de Vrouw en wordt er stil gestaan bij de positie van vrouwen wereldwijd. Dit is van belang, want man en vrouw worden zelfs vandaag de dag nog niet altijd gezien als gelijkwaardig en hebben soms dus niet dezelfde rechten.
Wij willen dat veranderen. Wilt u dat ook? Kom dan samen met ons, Amnesty International groep Tilburg, schrijven in de bibliotheek de LocHal tussen 13.00 en 16.00 uur en kom op voor de rechten van vrouwen wereldwijd!

 

 

Burgemeester Weterings komt op voor mensenrechten

Write for Rights in Tilburg levert groot aantal brieven tegen onrecht op

Op dinsdag 10 december werd weer eens duidelijk dat veel Tilburgers het opnemen voor de mensenrechten overal ter wereld. Op de jaarlijkse internationale Dag voor de Rechten van de Mens trok de brievenschrijfactie Write for Rights van Amnesty International veel belangstellenden. In boekhandel Gianotten Mutsaers en in de bibliotheek in de LocHal werd urenlang geschreven. Resultaat: 235 handgeschreven brieven (aanzienlijk meer dan vorig jaar) gericht aan regimes die fundamentele rechten van hun burgers schenden en 70 groetenkaarten om de getroffenen een hart onder de riem te steken. Zo is er op vele honderden locaties in Nederland volop geschreven.

Een van de vele Tilburgers die hun solidariteit met slachtoffers van mensenrechtenschendingen kwamen betuigen was ook burgemeester Theo Weterings die al sinds zijn studententijd lid van Amnesty is. Nadat hij zijn brieven had geschreven vertelde hij over zijn drijfveer om dit te doen: “Op de Dag van de Rechten van de Mens is het belangrijk om ons te realiseren dat in vele landen de rechten en vrijheden voor burgers niet zo vanzelfsprekend zijn als in Nederland.”

Het gaat om gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven. De stapels brieven zijn van enorme waarde. Burgers voelen zich gesteund, gevangenen komen vrij. Dit jaar waren de schrijfacties gericht op mensenrechtenschendingen in tien landen, van Griekenland tot China. Via de brieven worden de betreffende regeringen opgeroepen de rechten van hun burgers te respecteren. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze acties werken. De groetenkaarten zijn een steunbetuiging aan de slachtoffers zelf en zij putten daar de kracht uit om hun strijd voor gerechtigheid vol te houden.
 

13.036 euro voor Amnesty International

De collecte van Amnesty International, die van 10 tot en met 16 maart 2019 plaatsvond in Tilburg, heeft € 13.036 opgebracht. 135 vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

 

Opbrengst van onschatbare waarde

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.

 

 

Het belang van de collecte

Met het geld dat tijdens de collecte werd opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoorbeeld om mensen vrij te krijgen die gevangen zitten vanwege verzonnen aanklachten. Mensen als Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij zat zes jaar vast op de valse beschuldiging van drugsbezit. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating en tijdens Write for Rights 2014 werd er massaal voor hem geschreven. In maart 2018 kwam hij vrij.


Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Dag van de rechten van de mens 2018

Thema: Recht op een goed leven

Van alle Europese landen weet de Nederlandse jeugd het minste van het bestaan van kinderrechten af. Dat is gek, want ook Nederlandse jongeren hebben veel te maken met mensenrechten. Denk aan de aantasting van hun vrijheid van meningsuiting of privacy via internet en social media, recht op scholing, onderdak en verzorging.

 

Jongeren van de Parochie Peerke Donders en van R-Newt zijn met het thema Recht op goed leven aan de slag gegaan en hebben door middel van een aantal workshops hun verhaal kunnen vertalen op een manier die bij hen past. Op maandagavond 10 december presenteren zij graag het resultaat aan u!

Kom kijken en luisteren naar de boeken die gemaakt zijn in samenwerking met Book to Be, de rapteksten die geschreven zijn met rapper Thomas van Vliet en de foto's die gemaakt zijn onder begeleiding van Paul Scheijmans. Bewonder de creatieve teksten door middel van handlettering onder begeleiding van Studio Droombeeld. En waan je in een spannend interactief fictie verhaal onder begeleiding van mediacoach Joep van der Weijden van de Bibliotheek Midden-Brabant.

 

Klik op de link om het programma voor deze avond te openen (PDF formaat).

Amnesty's schrijfactie Write for Rights op 10 december in Tilburg

De grootste jaarlijkse brievenschrijfactie ter wereld

Brieven schrijven is iets van vroeger. Dat zou je denken, maar elk jaar op 10 december – de internationale Dag van de Rechten van de Mens – komen overal ter wereld honderdduizenden mensen samen om brieven te schrijven en zich solidair te tonen met mensen die waar ook ter wereld gebukt gaan onder mensenrechtenschendingen.

 

Ook in Tilburg wordt op maandag 10 december volop geschreven:

  • 13.00 tot 17.00 uur in Boekhandel Gianotten Mutsaers, Emmapassage 17
  • 18.00 tot 20.00 uur in Bibliotheek Tilburg Noord, Wagnerplein 4

Iedereen is welkom om aan de hand van voorbeeldteksten een brief of solidariteitskaart te schrijven, of om een petitie te ondertekenen. In een paar minuten tijd maak je het verschil tussen onrecht en gerechtigheid.

 

Oproepen tot gerechtigheid

Tijdens de schrijfactie Write for Rights (voorheen Schrijfmarathon) worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen, of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. We schrijven naar de autoriteiten die hier verantwoordelijk voor zijn, om hen te vragen om vrijlating van gevangenen en om gerechtigheid. Hoe meer brieven, hoe groter die vuist tegen onrecht, hoe groter de druk op autoriteiten die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen.

 

Woorden van hoop en troost

Ook sturen we groetenkaarten aan de mensen die dit jaar centraal staan, zodat ze weten dat ze niet vergeten worden. In het verleden is gebleken dat gevangenen beter behandeld worden nadat zij groetenkaarten hebben ontvangen. We schrijven naar mensen om ze hoop en troost te geven, mensen die ten onrechte gevangen zitten in overvolle cellen, gemarteld zijn of gediscrimineerd worden.

 

Brieven schrijven werkt

Amnesty-oprichter Peter Benenson begon in 1961 met een simpele methode: het schrijven van brieven aan autoriteiten die mensen ten onrechte gevangenhouden. Een manier van actievoeren die nog steeds effectief is. Amnesty’s actiemethoden zijn met de tijd meegegaan. Maar de handgeschreven brief, de persoonlijke verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van een medemens: het werkt nog steeds. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. En het heeft effect: al vele activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri, beter bekend als Mahadine, vrij. De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt nadat hij de regering van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar economische wanbeleid. Hij had een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. ‘Ik wil mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie’, liet Mahadine weten.

 

5,5 miljoen berichten

In 2017 stuurden Amnesty-supporters – van schoolkinderen tot mensen in bejaardentehuizen – meer berichten dan ooit tevoren, van fraai geschreven brieven tot tekeningen en kaarten. Of ze zetten hun handtekening onder een petitie om onze oproep tot gerechtigheid kracht bij te zetten. Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werden in Nederland 150.000 brieven geschreven.

 

 Schrijvers in 2017

Veel brieven geschreven voor Amnesty in Tilburg

Tilburgers hechten veel waarde aan de naleving van mensenrechten overal ter wereld. Dat werd afgelopen zaterdag, 10 december, wel duidelijk. Op de jaarlijkse internationale Dag voor de Rechten van de Mens trok de Schrijfmarathon van Amnesty International een recordaantal belangstellenden. In de openbare bibliotheken Heyhoef en Wagnerplein en in boekhandel Gianotten Mutsaers zijn in totaal 246 brieven en 166 groetenkaarten geschreven.

 

De acties zijn gericht op mensenrechtenschendingen in tien landen, van Peru en Canada tot Malawi en Indonesië. Via de brieven worden de betreffende regeringen opgeroepen de rechten van hun burgers te respecteren. Afgelopen jaar is weer gebleken dat deze acties werken. De groetenkaarten zijn een steunbetuiging aan de slachtoffers zelf.

 

Onder de vele Tilburgers die in boekhandel Gianotten Mutsaers hun solidariteit met slachtoffers van mensenrechtenschendingen kwamen betuigen was ook burgemeester Noordanus. (foto door Jessica Schoenmakers)

Niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland is op 10 december geschreven ten bate van slachtoffers van politiek geweld, onrecht en onderdrukking. Het hele jaar door kan iedereen via e-mail en sms-acties opkomen voor de rechten van de mens waar ook ter wereld. Meer informatie is te vinden via de Actienieuwsbrief.