Groep 505

Samen voor Kinderrechten in de LocHal

Amnesty Tilburg heeft met de afdeling Educatie van de LocHal een middag georganiseerd met als thema Kinderrechten. Op woensdag 22 november gaan we met kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen praten over kinderrechten aan de hand van gesprekjes, het kinderrechtenpaspoort, korte filmpjes over kinderrechten en we zingen met Peer de Graaf de kinderrechtenrap. Daarna gaan de kinderen creatief aan de slag. Ze maken tekeningen, een poster, een rap, een verhaal, enzovoort over kinderrechten.

De kinderen kunnen ook luisteren naar vluchtelingenverhalen verteld door vluchtelingen van de Pre-Bachelor opleiding. Ze gaan aan de hand van YouTube filmpjes praten over mensenrechten met studenten van de School voor Journalistiek en ze kunnen luisteren naar verhalen over kinderrechten waar ze ook samen kunnen dansen. Broodje Aap Linke Soep verzorgt de catering met verhalen van en door vluchtelingen.

Iedereen kan dan schrijven aan de schrijftafels waar we cases hebben van mensen die door Amnesty ondersteund worden. We schrijven en tekenen kaarten die opgestuurd worden naar personen over de hele wereld die extra aandacht krijgen van Amnesty omdat hun mensenrechten geschonden worden.

Het vindt plaats in de LocHal op woensdag 22 november van 15:30-16:30. Meer informatie vind je op de website van de LocHal:


Woensdag 22 november 15:30-16:30