Groep 505

Amnesty's schrijfactie Write for Rights op 10 december in Tilburg

De grootste jaarlijkse brievenschrijfactie ter wereld

Brieven schrijven is iets van vroeger. Dat zou je denken, maar elk jaar op 10 december – de internationale Dag van de Rechten van de Mens – komen overal ter wereld honderdduizenden mensen samen om brieven te schrijven en zich solidair te tonen met mensen die waar ook ter wereld gebukt gaan onder mensenrechtenschendingen.

 

Ook in Tilburg wordt op maandag 10 december volop geschreven:

 • 13.00 tot 17.00 uur in Boekhandel Gianotten Mutsaers, Emmapassage 17
 • 18.00 tot 20.00 uur in Bibliotheek Tilburg Noord, Wagnerplein 4

Iedereen is welkom om aan de hand van voorbeeldteksten een brief of solidariteitskaart te schrijven, of om een petitie te ondertekenen. In een paar minuten tijd maak je het verschil tussen onrecht en gerechtigheid.

 

Oproepen tot gerechtigheid

Tijdens de schrijfactie Write for Rights (voorheen Schrijfmarathon) worden brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten omdat ze voor hun mening uitkwamen, of vermoord werden terwijl de daders vrijuit gaan. We schrijven naar de autoriteiten die hier verantwoordelijk voor zijn, om hen te vragen om vrijlating van gevangenen en om gerechtigheid. Hoe meer brieven, hoe groter die vuist tegen onrecht, hoe groter de druk op autoriteiten die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen.

 

Woorden van hoop en troost

Ook sturen we groetenkaarten aan de mensen die dit jaar centraal staan, zodat ze weten dat ze niet vergeten worden. In het verleden is gebleken dat gevangenen beter behandeld worden nadat zij groetenkaarten hebben ontvangen. We schrijven naar mensen om ze hoop en troost te geven, mensen die ten onrechte gevangen zitten in overvolle cellen, gemarteld zijn of gediscrimineerd worden.

 

Brieven schrijven werkt

Amnesty-oprichter Peter Benenson begon in 1961 met een simpele methode: het schrijven van brieven aan autoriteiten die mensen ten onrechte gevangenhouden. Een manier van actievoeren die nog steeds effectief is. Amnesty’s actiemethoden zijn met de tijd meegegaan. Maar de handgeschreven brief, de persoonlijke verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van een medemens: het werkt nog steeds. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. En het heeft effect: al vele activisten voor wie wij schreven kwamen vrij. Op 5 april 2018 kwam Tadjadine Mahamat Babouri, beter bekend als Mahadine, vrij. De mensenrechtenverdediger was op 30 september 2016 opgepakt nadat hij de regering van Tsjaad had bekritiseerd vanwege haar economische wanbeleid. Hij had een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. ‘Ik wil mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen. Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie’, liet Mahadine weten.

 

5,5 miljoen berichten

In 2017 stuurden Amnesty-supporters – van schoolkinderen tot mensen in bejaardentehuizen – meer berichten dan ooit tevoren, van fraai geschreven brieven tot tekeningen en kaarten. Of ze zetten hun handtekening onder een petitie om onze oproep tot gerechtigheid kracht bij te zetten. Tijdens de Schrijfmarathon van vorig jaar werden in Nederland 150.000 brieven geschreven.

 

 Schrijvers in 2017

Veel brieven geschreven voor Amnesty in Tilburg

Tilburgers hechten veel waarde aan de naleving van mensenrechten overal ter wereld. Dat werd afgelopen zaterdag, 10 december, wel duidelijk. Op de jaarlijkse internationale Dag voor de Rechten van de Mens trok de Schrijfmarathon van Amnesty International een recordaantal belangstellenden. In de openbare bibliotheken Heyhoef en Wagnerplein en in boekhandel Gianotten Mutsaers zijn in totaal 246 brieven en 166 groetenkaarten geschreven.

 

De acties zijn gericht op mensenrechtenschendingen in tien landen, van Peru en Canada tot Malawi en Indonesië. Via de brieven worden de betreffende regeringen opgeroepen de rechten van hun burgers te respecteren. Afgelopen jaar is weer gebleken dat deze acties werken. De groetenkaarten zijn een steunbetuiging aan de slachtoffers zelf.

 

Onder de vele Tilburgers die in boekhandel Gianotten Mutsaers hun solidariteit met slachtoffers van mensenrechtenschendingen kwamen betuigen was ook burgemeester Noordanus. (foto door Jessica Schoenmakers)

Niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland is op 10 december geschreven ten bate van slachtoffers van politiek geweld, onrecht en onderdrukking. Het hele jaar door kan iedereen via e-mail en sms-acties opkomen voor de rechten van de mens waar ook ter wereld. Meer informatie is te vinden via de Actienieuwsbrief.

Schrijfavonden

Elke maand, meestal op de laatste dinsdag van de maand, komt de schrijfgroep bijeen in de LocHal, achter het station, om brieven te schrijven.

 

De laatste schrijfavonden van 2023 vinden plaats op:

 • Dinsdag 28 november
 • Dinsdag 19 december

In 2024 vinden de schrijfavonden plaats op:

 • Dinsdag 30 januari
 • Dinsdag 27 februari
 • Dinsdag 26 maart
 • Dinsdag 30 april
 • Dinsdag 28 mei
 • Dinsdag 25 juni
 • Dinsdag 24 september
 • Dinsdag 29 oktober
 • Dinsdag 26 november
 • Dinsdag 17 december (onder voorbehoud)

In juli en augustus vinden vanwege de vakantieperiode geen schrijfavonden plaats.


Het is niet nodig om je aan te melden voor een schrijfavond. Loop gewoon eens binnen. We starten om 20:00 uur.

 

Het adres:

 

De LocHal
Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg

Waarom is brieven schrijven zo belangrijk?

De voornaamste reden is dat de brieven echt effect hebben. Door middel van brieven spreken wij onder meer presidenten, ministers, gevangenis-directeuren en rechters persoonlijk aan. Wij wijzen hen erop dat degenen die zij als misdadigers beschouwen voor hun goede recht zijn opgekomen. Wij herinneren hen aan internationale afspraken over de mensenrechten die zij schenden. Dit betreft fundamentele rechten die ieder mens heeft, zoals bijvoorbeeld het recht niet gemarteld te worden.

Veel autoriteiten vinden het erg vervelend wanneer in het buitenland bekend is hoe slecht het met de mensenrechten in hun land gesteld is, omdat ieder land graag een positieve indruk wil maken. Het krijgen van veel brieven maakt duidelijk dat hun afkeurenswaardige optreden geen geheim blijft. De brief aan de ambassade zet kracht bij omdat de ambassadeur vaak gevraagd wordt naar de publieke opinie hier over het betreffende land.

Eén op de drie gevangenen wordt vrijgelaten of beter behandeld. Amnesty International weet nooit zeker of dit (alleen) ten gevolge is van de brieven die voor hen geschreven zijn maar vrijgelaten gewetensgevangenen verklaren soms wel dat ze opeens beter behandeld werden, of contact met de buitenwereld mochten hebben, terwijl er voor hen geschreven werd.

De thuisschrijvers (mensen die individueel schrijven) voor Amnesty kunnen schrijfacties vinden via de website van Amnesty Nederland. Je kunt je ook aanmelden voor de schrijfacties, zodat je iedere maand een e-mail ontvangt met daarin drie tot vijf schrijfacties.

Niemand is verplicht de brieven letterlijk over te schrijven. Wie de gebruikte taal (meestal Engels) voldoende beheerst, kan zelf aan de hand van de gegeven achtergrondinformatie een eigen brief opstellen. Meer hulp daarbij vind je in het Handboek Brieven, dat desgewenst is op te vragen bij Amnesty International of een werkgroep.

Brieven die beleefd, beargumenteerd, zakelijk en toch ook persoonlijk zijn, maken indruk. Persoonlijk wil hier zeggen: handgeschreven. Als je liever werkt op een typemachine of een computer kan dat natuurlijk ook. Het is in ieder geval niet nodig dat iedereen zelf een tekst opstelt: het feit dat iemand de tijd en moeite neemt zelf een brief te schrijven, laat wel zien dat het lot van een onbekend persoon hem of haar ter harte gaat.

Je kunt voor het schrijven van de brieven het best gebruik maken van eigen briefpapier en enveloppen. De mogelijkheid van luchtpostvellen (die zijn goedkoper) geniet geen voorkeur omdat deze vaak moeilijk te openen zijn. Voor de brief aan de ambassade kun je gewoon briefpapier en een envelop gebruiken. Bij elke voorbeeldbrief staat vermeld aan wie die brief gericht kan worden en wat het adres is.

Je kunt het eigen adres in de brief en/of op de envelop vermelden, zodat men terug kan schrijven. Je hoeft niet bang te zijn voor moeilijkheden met de regering van het land waarnaar je schrijft of dat je dat land niet meer zonder problemen zou kunnen bezoeken.

Reacties op brieven komen voor. Meestal zijn dat keurige, zakelijke brieven, waarin wordt geprobeerd de gebruikte argumenten te weerleggen, maar waarin niets wordt verweten. Soms staan hierin nieuwe feiten, die ook bij Amnesty International nog niet bekend zijn. Daarom vragen wij iedereen, die een reactie ontvangt, deze brief of een kopie ervan door te sturen naar het secretariaat in Amsterdam. In Amsterdam worden de reacties centraal verzameld en geverifieerd, waarna eventueel opnieuw actie kan worden ondernomen.

Standwerk

Een van de doelen van Amnesty is informatieverstrekking. We gaan daarom regelmatig "de boer op", in hartje stad, naar aanleiding van een festival, een markt, een braderie en dergelijke.

We richten een kraam in met informatiemateriaal en vaak verkopen we Amnesty-artikelen zoals kaarsen, t-shirts, pennen, buttons, etc. Het belangrijkste zijn echter de petitielijsten of kant-en klare brieven die het publiek kan tekenen om gevangenen vrij te schrijven of algemene acties zoals tegen de doodstraf of tegen martelen te onderteunen.

 

We kunnen nog standwerkers gebruiken. Heel veel tijd kost het niet. Standwerkers worden doorgaans na twee uur afgelost.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met onze contactpersoon.

 

Standwerk
foto: Ruud van der Lubben

 

Brieven schrijven

Brieven schrijven is één van de belangrijkste manieren waarop mensen namens Amnesty International protesteren tegen mensenrechtenschendingen overal ter wereld.

Je spreekt met je brief regeringen en autoriteiten aan op hun plicht mensenrechten te beschermen en roept oppositiebewegingen op het internationaal humanitair recht te respecteren. Door te schrijven naar degenen die voor schendingen verantwoordelijk zijn, laat je zien dat je weet wat er aan de hand is, roep je hen ter verantwoording en zet je hen onder druk iets te doen.

De voornaamste reden om te schrijven is de wens schendingen van mensenrechten te stoppen. Door te schrijven laat je zien dat mensenrechten geen grenzen hebben. Brieven van mensen uit verschillende landen, met verschillende achtergronden, politieke voorkeuren, beroepen etc. maken het autoriteiten moeilijk kritiek op hun optreden te negeren. Je kunt ook schrijven naar slachtoffers of hun familie om hen een steun in de rug te geven en hen te laten weten dat zij niet worden vergeten.

Mensen die individueel schrijven, of met huisgenoten en vrienden, noemen we thuisschrijvers. Zij kunnen schrijfacties vinden via de website van Amnesty Nederland. Je kunt je ook aanmelden voor de schrijfacties, zodat je iedere maand een e-mail ontvangt met daarin drie tot vijf schrijfacties.

Daarnaast is er een schrijfgroep die maandelijks bijeenkomt in de LocHal om gezamenlijk brieven te schrijven. Informatie is verkrijgbaar bij Frank Blous.

 

Brieven schrijven

Activiteiten in Tilburg

Amnesty International kent wereldwijd duizenden groepen. Ook Tilburg heeft een Amnesty-groep met enthousiaste vrijwilligers.

 

De groep voert onder meer actie tegen schendingen van mensenrechten, geeft voorlichting over mensenrechten en de schendingen daarvan en over het werk van Amnesty International. Wij zijn de stem van Amnesty International hier in Tilburg.

 

Door middel van het schrijven van brieven naar de autoriteiten van landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden, door het ophalen van handtekeningen, maar ook door het geven van voorlichting op scholen en op festivals brengen we de mensenrechten onder de aandacht.

 

Wat we doen en organiseren kunt u lezen bij onze activiteiten.